Raül Huerta

Descripció:
Gràfica per exposició de Raül Huerta.

Client:
MATBC